Ammatillisen koulutuksen kautta kiinteistö­palvelu­alalle

Kiinnostuitko mahdollisuuksista opiskella alalle?

Kiinteistöpalvelualan ammatillinen koulutustarjonta koostuu kolmesta tutkinnosta: puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnosta, puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnosta sekä puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinnosta.

Perustutkinto antaa alalle tulijalle valmiudet toimia kiinteistöpalvelualan monipuolisissa tehtävissä ja asiakaspalvelutilanteissa erilaisissa asiakaskohteissa.

Perustutkinnolla kiinteistönhoitajaksi

Kiinteistönhoitaja toimii asiakaskohteessa kiinteistönhoidon työtehtävissä ja asiakaspalvelutilanteissa. Hän huolehtii kiinteistön yleishoidosta ja valvonnasta sisä- ja ulkoalueilla sekä arvioi rakennusten yleistä teknistä kuntoa, toimivuutta ja turvallisuutta. Kiinteistönhoitaja arvioi kiinteistön sisäilman laatua, paikantaa ja tunnistaa kiinteistöteknisten järjestelmien toimintahäiriöitä sekä huoltaa tavanomaiset kiinteistöteknisten järjestelmien laitteet ja varusteet. Hän ylläpitää ilmanvaihtokoneiden toimintakuntoa asiakaskohteessa ja tekee ilmanvaihtokoneiden määräaikaishuollot. Kiinteistönhoitaja osaa käyttää kiinteistöautomaatiota asiakaskohteessa.

Opintopolkuun

Perustutkinnolla toimitilahuoltajaksi

Toimitilahuoltaja toimii asiakaskohteessa toimitilahuollon työtehtävissä ja asiakaspalvelutilanteissa. Hän suunnittelee ja toteuttaa puhtauspalveluja erilaisissa asiakaskohteissa, joita ovat muun muassa asuinkiinteistöt ja kodit, hotelli- ja majoitustilat, kauppakeskukset ja myymälätilat, liikennevälineet, teollisuuslaitokset, oppilaitokset ja päiväkodit, sosiaali- ja terveydenhuoltotilat sekä uima-allas- ja kylpylätilat.

Opintopolkuun

Muita tutkintonimikkeitä ja tutkintoja

Muita tutkintonimikkeitä puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammatillisissa tutkinnoissa ovat kiinteistönhoitaja (AT), tekninen kiinteistönhoitaja, toimitilahuoltaja (AT), laitoshuoltaja, kodinhuoltaja sekä kodinhuoltaja (AT).

Lisäksi alalla käytettyjä ammatillisia tutkintoja ovat muun muassa lähiesimiestyön ammattitutkinto, johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto sekä talotekniikan tutkinnot.

Kaikki tutkinnot suoritetaan näyttötutkintoina, mikä tarkoittaa sitä, että tutkinnon perusteissa vaadittu osaaminen suoritetaan hyväksytysti tutkintotilaisuuksissa käytännön työssä ja toiminnassa.

Kiinteistöpalvelualan koulutukset löytyvät Opintopolusta hakusanoilla ’puhtaus- ja kiinteistöpalveluala’.